Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สคพ.3 ประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566

สคพ.3 ประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566

   สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (สคพ.3) นำโดย นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ และร่วมพิจารณาจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก แผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยงจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด ตามแนวทางของแผนการปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานคำนวณ การลด ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่