Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สคพ.3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานการจัดการน้ำเสียจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566

สคพ.3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานการจัดการน้ำเสียจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก) โดย ส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะทำงานการจัดการน้ำเสียจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566 ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสายหลัก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำเสียของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้กลไกประชารัฐ และการคัดเลือกแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องมหาธาตุ อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

แกลเลอรี่