Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สคพ.3 ร่วมรับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่1 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17

สคพ.3 ร่วมรับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่1 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 พร้อมผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย และส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง ส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่1 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17  โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) ผ่านระบบ Video Conference

แกลเลอรี่