Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

จุดบริการประชาชน

จุดบริการประชาชน
จุดบริการประชาชน “ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน” ตั้งแต่.. วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 1 ธันวาคม 2563 เวลา 0.830 - 17.00 น. ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เลขที่ 802 หมู่ 8 ถนนหมายเลข 12 พิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์/โทรสาร 0 5531 3145-7
========================================= 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก จัดหน่วยบริการประชาชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน”
พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา
- น้ำดื่ม กาแฟ อาหารว่าง ผ้าเย็น
- ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสุขา ที่จอดรถยนต์ จุดเช็คอิน
- นิทรรศการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีต้นไม้แจกฟรีด้วยนะคะ

แกลเลอรี่