Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

                    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่หมู่ 4 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ จากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 9 ตัว ลูกสุกรจำนวน 23 ตัว ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นถือเป็นเหตุรำคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คณะตรวจสอบฯ จึงลงความเห็นโดยให้คำแนะนำ อบต.วังพิกุล ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อระงับเหตุรำคาญ ภายใน 15 วัน ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งจะได้มีการดำเนินการติดตามผลการปรับปรุงของผู้ประกอบการเมื่อครบกำหนดคำสั่ง ต่อไป

แกลเลอรี่