Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

Click Off !! คณะทำงานติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการพลาสติก จังหวัดตาก เร่งสำรวจปริมาณขยะพลาสติก ขีดเส้น 30 วันแล้วเสร็จ

Click Off !! คณะทำงานติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการพลาสติก จังหวัดตาก เร่งสำรวจปริมาณขยะพลาสติก ขีดเส้น 30 วันแล้วเสร็จ

Click Off !! คณะทำงานติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการพลาสติก จังหวัดตาก เร่งสำรวจปริมาณขยะพลาสติก ขีดเส้น 30 วันแล้วเสร็จ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 : นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายชาตรี ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าพบนายพงษ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อนำเสนอนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม (ขยะ อากาศ ศปก.พล) และร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตาก

แกลเลอรี่