Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการและครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ

เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน 2 รายการและครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

ขนาดไฟล์:1.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 116 ครั้ง

เอกสารประกาดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอ

ขนาดไฟล์:7.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 117 ครั้ง