Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ร่วมประชุมหารือแนวทาง และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับพลาสติก ระยะที่ 2

สสภ.3 ร่วมประชุมหารือแนวทาง และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับพลาสติก ระยะที่ 2

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564     

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือแนวทาง และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับพลาสติก ระยะที่ 2 โดยถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 15 แห่ง ณ ห้องประชุมส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก

แกลเลอรี่