Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยนางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และคณะทำงานพัฒนาวิชาการและสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือแนวทาง การขับเคลื่อนงานพัฒนาวิชาการ

สสภ.3 โดยนางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และคณะทำงานพัฒนาวิชาการและสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือแนวทาง การขับเคลื่อนงานพัฒนาวิชาการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก โดยนางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และคณะทำงานพัฒนาวิชาการและสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือแนวทาง การขับเคลื่อนงานพัฒนาวิชาการ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/การดำเนินงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วย และเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก

แกลเลอรี่