Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมกลุ่มย่อยในระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย

สสภ.3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมกลุ่มย่อยในระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมกลุ่มย่อยในระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยตามหลักเกณฑ์วิชาการกรมควบคุมมลพิษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่นซูม (ZOOM Application) ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่