Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมประชุมถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบทางไกล โปรแกรม ZOOM

สสภ.3 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมประชุมถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบทางไกล โปรแกรม ZOOM

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมประชุมถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบทางไกล โปรแกรม ZOOM ถ่ายทอดจากห้องติดตามสถานการณ์ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 (ศปก.ทภ.3) ณ ห้องประชุม กอ.รมน. จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้มีการสรุปการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และร่วมถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ

แกลเลอรี่