Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สสภ.3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการภายใต้แผนบูรณการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ณ เทศบาลตำบลบ้านแก่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง และ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

แกลเลอรี่