Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยนางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564

สสภ.3 โดยนางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงประกาศคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และพิจารณาขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันซูม (Zoom Cloud Meetings) ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่