Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยนางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2564

สสภ.3 โดยนางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)โดยนางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย เพื่อชี้แจงประกาศคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดสุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

แกลเลอรี่