Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนอำนวยการ และส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง ทุ่งเขาสมอแคลง ในบริเวณสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ร่ว

สสภ.3 โดยส่วนอำนวยการ และส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง ทุ่งเขาสมอแคลง ในบริเวณสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ร่ว

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนอำนวยการ และส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง ทุ่งเขาสมอแคลง ในบริเวณสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ร่วมกับอำเภอวังทอง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งประสานอำเภอวังทองให้ช่วยเร่งรัดการขอใช้และขอถอนสภาพของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

แกลเลอรี่