Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

สสภ.3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการภายใต้แผนบูรณการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อและองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

แกลเลอรี่