Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุม PR Meeting กรมควบคุมมลพิษ

สสภ.3 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุม PR Meeting กรมควบคุมมลพิษ

วันที่ 15 มิถุนายน 2564

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุม PR Meeting กรมควบคุมมลพิษ โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบายผู้บริหาร และหารือร่วมกันในเรื่องการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประชุมโต๊ะข่าวและกิจกรรมขององค์กร และเพื่อให้การดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กรเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบแอปพิเคชั่น  Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

แกลเลอรี่