Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารและเก็บตัวอย่างน้ำเข้า-น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย ณ เทศบาลเมืองตาก

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารและเก็บตัวอย่างน้ำเข้า-น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย ณ เทศบาลเมืองตาก

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารและเก็บตัวอย่างน้ำเข้า-น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียและการดูแลบำรุงรักษา จำนวน  1 ระบบ ได้แก่ เทศบาลเมืองตาก และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ส่งห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จำนวน 2 ตัวอย่าง  เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์ต่อไป

แกลเลอรี่