Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผอ.ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเรื่องข้อสั่งการและนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าฯ สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ปี 2564 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สสภ.3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผอ.ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเรื่องข้อสั่งการและนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าฯ สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ปี 2564 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผอ.ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะทำงาน และหน่วยงานสังกัด ทส. พื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายแมนเมือง เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งเรื่องข้อสั่งการและนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าฯ สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ปี 2564 ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และการจัดทำ Shape file ทั้งนี้ ได้ร่วมกันถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

แกลเลอรี่