Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผอ.ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564

สสภ.3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผอ.ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผอ.ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 ณ สวนป่าเขากระยาง ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ทบทวน สรุปสถานการณ์และการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกปีที่ผ่านมา โดยร่วมกันถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป

แกลเลอรี่