Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อส่งออกไป สปป.ลาว พลิกคว่ำ บนถนนสาย 117 อ.บ้านโคก จ. อุตรดิตถ์

สสภ.3  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อส่งออกไป สปป.ลาว พลิกคว่ำ บนถนนสาย 117 อ.บ้านโคก จ. อุตรดิตถ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) พร้อมด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลม่วงเจ็ดต้น และบริษัท ภาคย์เจริญกิจ โลจิสติกส์ จำกัด ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อส่งออกไป สปป.ลาว พลิกคว่ำ โดยบรรทุกน้ำมันเบนซีนประมาณ 50,000 ลิตร บนถนนสาย 117 บ้านห้วยน้อยกา หมู่ 1 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
1) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) ได้ดำเนินการตรวจวัดค่าเบนซีน (Benzene) ด้วยเครื่องตรวจวัดออกซิเจน ก๊าซไวไฟ ไอระเหยสารเคมีรวมและแก๊สพิษเฉพาะชนิด และเครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมี ณ จุดเกิดเหตุบริเวณท้ายลม พบว่า มีค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เท่ากับ 7-25 ppm และพบว่ามีค่าความเข้มข้นของเบนซีน (Benzene) เท่ากับ 5 ppm ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ระดับความเข้มข้นสูงสุดของเบนซีน (Benzene) ในบรรยากาศที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ระดับ 1 เท่ากับ 52 ppm) เบนซีน (Benzene) จะมีครึ่งชีวิต (half-life) อยู่ในบรรยากาศประมาณ 2-20 วัน และอยู่ในดินประมาณ 1-23 วัน 
2) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) ให้ข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันสุขภาพประชาชนเบื้องต้นจากการสัมผัสสารเบนซีน (Benzene) ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับความเข้มข้นในบรรยากาศ 1) แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบเพื่อหลีกเลี่ยงกับการสัมผัสในบริเวณดังกล่าว 2) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้น เช่น ผ้าชุบน้ำหมาดๆ และหากมีอาการระคายเคืองที่ตาหรือผิวหนัง เป็นผื่นแดงปวดแสบปวดร้อน มีอาการบวมพอง ผิวหนังแห้งและตกสะเก็ด มีอาการวิงเวียนศรีษะ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง หายใจติดขัด ให้รีบประสาน อสม. ในพื้นที่เพื่อรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรักษาอาการต่อไป
3) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) ให้ข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันป้องกันเบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อมกับบริษัท ภาคย์เจริญกิจ โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินการเก็บกู้รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง และวางบิ๊กแบ็ครอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันสารเคมีปนเปื้อนแหล่งน้ำสารธารณะ กรณีฝนตกหนัก น้ำไหลบ่าลงสู่ห้วยส้มป่อย และสระน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน ซึ่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในวงจำกัดสามารถควบคุมได้
     ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณจุดเกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

แกลเลอรี่