Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประจักษ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่

สสภ.3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประจักษ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่

วันที่ 23 -25 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานราชการ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประจักษ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ประจำปี 2563  โดยมีการตรวจประเมินทั้ง 4 องค์ประกอบ 1.เมืองอยู่ดี  2.คนมีสุข 3.สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4.เทศบาลแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม และมีบริษัท เทสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาจัดการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ได้แก่พื้นที่ ทต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์, ทต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี, ทต.วังชมภู อ.เมือง, และทม.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

แกลเลอรี่