Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564

สสภ.3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงประกาศคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. พ.ศ. 2564 และพิจารณาแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  อาคาร 1

แกลเลอรี่