Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษจากเศษขยะ ฝุ่นและกลิ่นจากสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษจากเศษขยะ ฝุ่นและกลิ่นจากสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดอำเภอวิเชียรบุรี ผู้ใหญ่บ้านหมู 1 และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษจากเศษขยะ ฝุ่นและกลิ่นจากสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง จากข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่า สถานที่กำจัดขยะของอบต.โคกปรง ตั้งอยู่ ม.1 บ้านโคกปรง ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม่มีบ้านเรือน กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง มีการล้อมรั้วรอบสถานที่เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปทิ้งขยะ เปิด-ปิด เวลา 16.00-18.00 น. มีปริมาณขยะที่นำมากำจัดประมาณ 2 ตัน/วัน จากการชี้แจงของ อบต.โคกปรง สรุปว่า เหตุการณ์เกิดจากช่วงที่ผ่านมามีลมพายุพัดแรง เป็นเหตุให้ประตูรั้วสถานที่กำจัดขยะพังเสียหาย จึงมีผู้ลักลอบเข้าไปเก็บขยะและทิ้งขยะ และมีเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานที่ทิ้งขยะซึ่งได้ใช้รถน้ำระงับเพลิงไว้ได้ โดยสันนิษฐานว่าเกิดจากผู้ลักลอบเข้าไปเผาสายไฟและอุปกรณ์เพื่อเก็บเศษเหล็กและโลหะมีค่า ซึ่งในเบื้องต้น อบต.โคกปรงได้ดำเนินการซ่อมแซมประตูรั้วให้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว ซึ่งสสภ.3 ได้ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการจัดการน้ำเสียและการฝังกลบเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบในระยะแรก และเสนอแนะให้ อบต.จัดทำแผนการจัดหาสถานที่กำจัดขยะแห่งใหม่และดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ต่อไป

แกลเลอรี่