Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลวังทอง

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลวังทอง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลตำบลวังทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลวังทอง เพื่อให้สามารถลดความสกปรกของน้ำเสียก่อนระบายลงสู่แม่น้ำวังทอง โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้
1) ดูดตะกอนภายในบ่อบำบัดและแก้ไขปัญหาการอุดตันภายในบ่อบำบัด
2) ปรับปรุงฝาบ่อบำบัดให้สามารถบำรุงรักษาได้สะดวก
3) สำรวจข้อมูลปริมาณและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพระบบและการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป

แกลเลอรี่