Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตราการการควบคุมการใช้พลังงาน ประจำปี2562

มาตราการการควบคุมการใช้พลังงาน ประจำปี2562

มาตรการการควบคุมการใช้พลังงาน ได้แก่ มาตราการการใช้น้ำ น้ำมัน ไฟฟ้า กระดาษ การใช้ห้องประชุม ประจำปี2562

แกลเลอรี่