Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงความยินดีกับนายอาทิตย์ อินคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านดอนม่วง ที่ได้เป็นกำนันตำบลวังทอง

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงความยินดีกับนายอาทิตย์ อินคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านดอนม่วง ที่ได้เป็นกำนันตำบลวังทอง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายชาตรี ไชยวงค์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ร่วมแสดงความยินดีกับนายอาทิตย์ อินคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านดอนม่วง ที่ได้เป็นกำนันตำบลวังทอง พร้อมทั้งได้มีการหารือแลกเปลี่ยนการจัดการสิ่งแวดล้อมในตำบลวังทองร่วมกัน ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่