Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสำนักงานฯ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่