Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุม PR Meeting เพื่อถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารและหารือร่วมกันในเรื่องการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุม PR Meeting เพื่อถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารและหารือร่วมกันในเรื่องการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กันยายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม PR Meeting เพื่อถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารและหารือร่วมกันในเรื่องการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประชุมโต๊ะข่าวและกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กรเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดโดย สำนักงานเลขานุการกรมควบคุมมลพิษ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในการประชุม

แกลเลอรี่