Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “พลาสติก : การผลิต การใช้ และการจัดการ” สำหรับบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้มภาคที่ 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “พลาสติก : การผลิต การใช้ และการจัดการ” สำหรับบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้มภาคที่ 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

วันที่ 9 กันยายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “พลาสติก : การผลิต การใช้ และการจัดการ” สำหรับบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้มภาคที่ 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสถาบันพลาสติก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Application) ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่