Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการจัดการขยะในชุมชน หัวข้อการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการจัดการขยะในชุมชน หัวข้อการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ

วันที่ 14 กันยายน 2564  

นายปริญญา ช้างสีทา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการจัดการขยะในชุมชน หัวข้อการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำในชุมชนได้มีความรู้และเป็นแกนนำในการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง และการยกระดับการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลบางกระทุ่มให้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักวิชาการ ณ ศาลาไม้สักวัดห้วยแก้ว อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่