Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

วันที่ 14 กันยายน 2564

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในการนี้ นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และเจ้าหน้าที่ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และสรุปผลการดำเนินงานสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่