Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ปี พ.ศ. 2564 หัวข้อ เมืองเก่าในโลกใบใหม่

ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ปี พ.ศ. 2564 หัวข้อ เมืองเก่าในโลกใบใหม่

วันที่ 17 กันยายน 2564

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ปี พ.ศ. 2564 หัวข้อ เมืองเก่าในโลกใบใหม่ : การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสู่ความยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่ารายเมืองเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่