Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากเทศบาลตำบลบ้านคลอง

ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากเทศบาลตำบลบ้านคลอง

นที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับนายคำนวณ หงส์สิงห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากเทศบาลตำบลบ้านคลอง ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อส่งเสริมและสร้างต้นแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่