Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน  11  รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน  11  รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     

เอกสารแนบ

ประกาศครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯ

ขนาดไฟล์:1.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 114 ครั้ง

เอกสารประกวดราคา ฯ

ขนาดไฟล์:5.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 115 ครั้ง

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย

ขนาดไฟล์:0.87 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 126 ครั้ง

เครื่องผสมสารละลาย

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 117 ครั้ง

เครื่องลดความชื้น

ขนาดไฟล์:1.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 188 ครั้ง

ชุดเก็บตัวอย่างน้ำพร้อมอุปกรณ์

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 132 ครั้ง

ตู้เก็บสารเคมีชนิดไอระเหย

ขนาดไฟล์:1.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 125 ครั้ง

ตู้แช่ตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ

ขนาดไฟล์:1.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 140 ครั้ง

ตู้ดูดไอกรด

ขนาดไฟล์:3.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 169 ครั้ง

รถเข็นสแตนเลส

ขนาดไฟล์:0.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 109 ครั้ง

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง

ขนาดไฟล์:2.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 115 ครั้ง

ชุดตู้เก็บและชั้นวางอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ

ขนาดไฟล์:0.72 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 125 ครั้ง

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ

ขนาดไฟล์:0.95 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 183 ครั้ง